program
            spoločnosti
                                  
na rok 2016

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická Informácia  1/2017

TRIBOTECHNIKA A DIAGNOSTIKA STROJOV

 

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych  ale  aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechnicky a mazacích služieb. Tejto  činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej  verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to aj napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá.

 

 

 

 

 

 

Aktuality 

V dňoch 24.-25. novembra 2016 sa v Bratislave konala  konferencia  TRIBOTECHNIKA V PRAXI 2016, ďakujeme všetkým prednášateľom aj účastníkom, veríme že si odniesli mnoho nových odborných poznatkov do svojej ďalšej práce.
 

V roku 2016 si pripomíname 50 rokov od vzniku názvu TRIBOLÓGIA.
Zaujímavé informácie o začiatkoch tribológie nájdete v článku Dr. Pavla Klucha v odbornom časopise MOT´or - Nová technika (str.52-54) v
júnovom čísle 

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

 

prihláška 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk