program
            spoločnosti
                                  
na rok 2016

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická Informácia  3/2016 

OŠETROVANIE MAZACÍCH  OLEJOV POČAS PREVÁDZKY

Mazivo patrí medzi rozhodujúce konštrukčné prvky každého stroja a zariadenia. Z toho vyplýva požiadavka na ošetrovanie mazacích olejov aj počas prevádzky strojov a zariadení. Ide o činnosť, ktorá je veľmi dôležitá pre zabezpečenie spoľahlivosti strojov a predĺženia životnosti mazacích olejov.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality 

Pozývame Vás na XIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TEÓRIA A APLIKÁCIA METÓD TECHNICKE DIAGNOSTIKY, ktorá sa bude konať 4.-5. októbra 2016 v Košiciach.

V roku 2016 si pripomíname 50 rokov od vzniku názvu TRIBOLÓGIA.
Zaujímavé informácie o začiatkoch tribológie nájdete v článku Dr. Pavla Klucha v odbornom časopise MOT´or - Nová technika (str.52-54) v júnovom čísle 

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

 

prihláška 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk